วีดีโอ

วิดีโอสื่อการสอน Polymer ตอนที่ 1


วิดีโอสื่อการสอน Polymer ตอนที่ 2

วิดีโอสื่อการสอน Polymer ตอนที่ 3

วิดีโอสื่อการสอน Polymer ตอนที่ 4

วิดีโอสื่อการสอน Polymer ตอนที่ 5

วิดีโอสื่อการสอน Polymer ตอนที่ 6

วิดีโอสื่อการสอน Polymer ตอนที่ 7

วิดีโอสื่อการสอน Polymer ตอนที่ 8

strong>วิดีโอสื่อการสอน Polymer ตอนที่ 9

strong>วิดีโอสื่อการสอน Polymer ตอนที่ 10

วิดีโอสื่อการสอน Polymer ตอนที่ 11

วิดีโอสื่อการสอน Polymer ตอนที่ 12

วิดีโอสื่อการสอน Polymer ตอนที่ 13

วิดีโอสื่อการสอน Polymer ตอนที่ 14

วิดีโอสื่อการสอน Polymer ตอนที่ 15

Advertisements